Belastingtips privé

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet het belastingplan voor het volgende jaar. Veel van de plannen lagen al op straat. Kern van de plannen: lastenverlichting blijkt mogelijk. Minder bezuinigingen dus. Wij hebben...

Het kabinet is voornemens het inkomstenbelastingtarief van de eerste schijf met 0,3% te verlagen.

De Belastingdienst bericht dat er sinds kort weer valse e-mails in omloop zijn. Volgens het bericht zouden ze afkomstig zijn van de Belastingdienst, maar dat is niet zo.

Op verzoek is op grond van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie gepubliceerd omtrent een onderzoek van de Belastingdienst.

Altijd al alle belastingcijfers, tarieven, schijven en kortingen van dit jaar en de afgelopen jaren op een rij willen zien? Ieder jaar komt de fiscale beleidsinformatie uit. Nu alles op twee...

Over 2012 en 2013 zijn werkgevers 16% extra loonheffing (pseudo-eindheffing) verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. De heffing is bedoeld om het begrotingsprobleem van het...

Er blijken e-mails verstuurd te worden die suggereren van de Belastingdienst en Intrum Justitia te zijn. In deze zogenaamde ‘phishingmail’ worden ondernemers opgeroepen online hun belastingschuld te voldoen. Het advies van...

Het afwaarderen van een regresvordering kan in een flinke belastingteruggaaf resulteren. Hoe zit dat precies? De B.V. is een lening bij de bank aangegaan. De directeur-grootaandeelhouder van de B.V. (de dga)...

Na alle ontstane commotie rond de Toeslagen dit jaar, voert de Belastingdienst een aantal wijzigen door. Hier de veranderingen op een rij: Al vanaf 1 december 2013 hanteert de Belastingdienst voor...

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Belastingplannen 2014 goedgekeurd. Daarmee zijn alle wijzigingen definitief. De Belastingdienst heeft ze voor u op een rij gezet. Bekijk het overzicht op...