Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u ieder jaar 1,2% aan belasting (vermogensrendementsheffing van box 3). De Belastingdienst peilt uw vermogen op 1 januari van het jaar (bezittingen minus schulden). Vervolgens mag u rekening houden met een belastingvrij gedeelte van het vermogen van € 21.330 (samen met uw fiscale partner: € 42.660). Het verschil tussen het totale vermogen en het heffingsvrije gedeelte noemt met de grondslag voor sparen en beleggen. Lees verder

De extra heffing van loonbelasting bij hoge salarissen is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft (zie ook: crisisheffing mag gewoon). Tot en met 2013 waren werkgevers 16% extra loonheffing verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. Veel advieskantoren hebben namens hun klanten bezwaar gemaakt tegen deze heffing.

Inmiddels heeft rechtbank Den Haag op 5 januari 2015 (gepubliceerd op 12 februari 2015) opnieuw geoordeeld dat deze extra heffing niet in strijd is met Europees recht. Ook het feit dat de heffing met terugwerkende kracht kan plaatsvinden, valt binnen de beoordelingsvrijheid van onze wetgever. De extra heffing geldt overigens alleen voor werknemers en niet voor resultaat genieters of ondernemers. De rechtbank heeft hier geoordeeld dat er geen strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Echter bij rechtbank Haarlem was een zaak aanhangig waarbij een werknemer in 2012 een bonus ontving over het jaar 2011. Deze bonus mocht niet mee worden genomen in de extra heffing over 2012.

Het advieskantoor die de proefprocedures voert heeft aangegeven tot de Hoge Raad door te zullen gaan. De Hoge Raad zal derhalve het eindoordeel vellen.

In januari verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Waarom is het raadzaam deze te controleren?

Voor de vennootschapsbelasting ontvangt u alleen een voorlopige aanslag als het te ontvangen of te betalen bedrag € 100 of meer is. Bij het vaststellen van de aanslag baseert de Belastingdienst zich op de resultaten van eerdere jaren. In 2015 baseren ze zich namelijk op de definitieve gegevens van 2013. Dit hoeft natuurlijk niet te kloppen. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Belastingrente

De kans bestaat dat u teveel of te weinig belasting op de voorlopige aanslag betaalt. Dit heeft financiële gevolgen aangezien de Belastingdienst rente berekent.

Als de Belastingdienst geld van u te goed heeft, rekent zij belastingrente. De rente wordt berekend bij het vaststellen van de aanslag. Voor het jaar 2014 wordt er vanaf 1 juli 2015 rente gerekend. De Belastingdienst rekent overigens ook nog steeds invorderingsrente. Dit geldt wanneer u een aanslag te laat betaalt en die begint op de 1e dag na de uiterste betaaldatum.

Rentepercentage

Het percentage is vanaf 1 april 2014 gekoppeld aan de zogenaamde wettelijke rente. Daarbij geldt een minimum voor de inkomstenbelasting van 4% en voor de vennootschapsbelasting van 8%.

Inkomstenbelasting

2e, 3e en 4e kwartaal 2014:  4%
1e kwartaal 2014: 3%

Vennootschapsbelasting

1/9/2014 tot 1/3/2015: 8,15%

1/4/2014 tot 1/9/2014: 8,25%

1e kwartaal 2014: 3%

2013: 3%

TIP: als u belasting moet betalen, zorg er dan voor dat u uw voorlopige aanslag controleert en tijdig aanpast. Dan kan een hoop rente schelen!

Schenken

Ieder jaar kunt u ruim € 5.000 belastingvrij aan uw kinderen schenken. Overweegt u een grotere schenking aan uw kinderen te doen dan kan een schenking voor de eigen woning uitkomst bieden. Tot 1 januari 2015 kunt u onder voorwaarden aan uw kind tot € 100.000 belastingvrij schenken. De schenking moet worden gedaan in het kader van de aankoop of verbouwing van de eigen woning, het aflossen van de hypotheek of het afkopen van de erfpacht. Voor deze schenking dient u dan in 2015 aangifte te doen. Lees verder

Als een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, moet er een bijtelling plaatsvinden. Deze bijtelling voor de auto van de zaak is nogal veel in het nieuws de laatste tijd. Uiteindelijk heeft staatssecretaris Wiebes het bijtellingsvoorstel van verschillende ondernemingsorganisaties (o.a. BOVAG, ANWB, Milieudefensie) rechtstreeks overgenomen. Lees verder