Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u ieder jaar 1,2% aan belasting (vermogensrendementsheffing van box 3). De Belastingdienst peilt uw vermogen op 1 januari van het jaar (bezittingen minus schulden). Vervolgens mag u rekening houden met een belastingvrij gedeelte van het vermogen van € 21.330 (samen met uw fiscale partner: € 42.660). Het verschil tussen het totale vermogen en het heffingsvrije gedeelte noemt met de grondslag voor sparen en beleggen. Lees verder

De extra heffing van loonbelasting bij hoge salarissen is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft (zie ook: crisisheffing mag gewoon). Tot en met 2013 waren werkgevers 16% extra loonheffing verschuldigd over het bedrag van het salaris dat de € 150.000 overstijgt. Veel advieskantoren hebben namens hun klanten bezwaar gemaakt tegen deze heffing.

Inmiddels heeft rechtbank Den Haag op 5 januari 2015 (gepubliceerd op 12 februari 2015) opnieuw geoordeeld dat deze extra heffing niet in strijd is met Europees recht. Ook het feit dat de heffing met terugwerkende kracht kan plaatsvinden, valt binnen de beoordelingsvrijheid van onze wetgever. De extra heffing geldt overigens alleen voor werknemers en niet voor resultaat genieters of ondernemers. De rechtbank heeft hier geoordeeld dat er geen strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Echter bij rechtbank Haarlem was een zaak aanhangig waarbij een werknemer in 2012 een bonus ontving over het jaar 2011. Deze bonus mocht niet mee worden genomen in de extra heffing over 2012.

Het advieskantoor die de proefprocedures voert heeft aangegeven tot de Hoge Raad door te zullen gaan. De Hoge Raad zal derhalve het eindoordeel vellen.