Als een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, moet er een bijtelling plaatsvinden. Deze bijtelling voor de auto van de zaak is nogal veel in het nieuws de laatste tijd. Uiteindelijk heeft staatssecretaris Wiebes het bijtellingsvoorstel van verschillende ondernemingsorganisaties (o.a. BOVAG, ANWB, Milieudefensie) rechtstreeks overgenomen. Lees verder

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in tegenstelling tot rechtbank Haarlem beslist dat een iPad als een communicatiemiddel moet worden aangemerkt en niet als computer. Hierdoor zou het toekennen van een tablet aan werknemers onbelast kunnen geschieden. Lees verder